Skip to main content
A.M.L. BV
© 2023 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden
10 november 2023

Uitnodiging deelname Surveillance studie

Beste collega,

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de nieuwe studie SARPRIC-UTI, een nationale surveillance van antimicrobiële resistentie in de eerstelijnszorg gericht op ongecompliceerde urineweginfecties. Deze surveillance wordt uitgevoerd door Sciensano, maar AML heeft toegezegd om hieraan deel te nemen als partnerlabo.

Het doel van deze surveillance is om de verspreiding en resistentieprofielen van uropathogenen geassocieerd met ongecompliceerde urineweginfecties in België in kaart te brengen. Het heeft ook het potentieel om een nationaal surveillancesysteem voor antimicrobiële resistentie in de ambulante zorg op te zetten door het hergebruik van laboratoriumgegevens.

Om deze surveillance uit te voeren is uw waardevolle bijdrage als huisarts noodzakelijk.
In de praktijk vult u voor elke patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria (vrouwen boven de 18 jaar met een ongecompliceerde urineweginfectie) een korte vragenlijst in op papier en verzamelt u een urinestaal, gelabeld met bijgeleverde stickers. 
De vragenlijst en het staal worden vervolgens naar het laboratorium gestuurd, dat een bacteriologische cultuur en een antimicrobiële gevoeligheidstest uitvoert. Alle gegevens (bacteriologisch en klinisch) worden vervolgens ingevoerd in een online vragenlijst (LimeSurvey) van Sciensano.

Het onderzoek loopt van december 2023 tot december 2024. Wanneer het doel van 2000 stalen voor deze datum wordt bereikt kan de datacollectie vroegtijdig beëindigd worden.

Voor meer informatie over de SARPRIC-UTI studie, raadpleeg de bijgevoegde informatiebrief en het protocol.

Als u geïnteresseerd bent en/of verdere vragen hebt, neem dan vóór 15 november 2023 telefonisch (02/642.51.13) of per e-mail (annelies.asteur@sciensano.be) contact op met het Sciensano studieteam.

Met de meeste hoogachting,

Dr Klin. Bioloog Nadia Makki
Microbiologie AML

Contactverantwoordelijke

Dr. Klin. Biol. Makki Nadia
Dr. Klin. Biol. Makki Nadia
Klinisch bioloog
Microbiologie