NieuwsBrief (21 augustus 2020)

Tijdelijke vertraging bij aflevering resultaten van SARS-CoV-2 PCR


Geachte collega,

De laatste weken zien we een steeds maar groeiende behoefte aan testcapaciteit voor PCR SARS-CoV-2 testing.

Gelukkig kunnen de laboratoria beroep doen op overheidsplatformen om hun overmaat aan stalen, de ‘overflow’, mee te verwerken.

Het overheidsplatform, waar AML op dit moment mee samenwerkt, ondervindt momenteel technische problemen.
Deze problemen houden minstens 1 week aan, waardoor enkele van onze resultaten vertraging kunnen oplopen. Wij doen al het mogelijke om deze vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Mede in die optiek wordt er in AML zelf ook aan een sterke ‘upscaling’ van de testcapaciteit gewerkt waardoor we minder afhankelijk zijn van deze externe platformen.

We hopen zo snel mogelijk alle resultaten terug aan een normaal tempo te kunnen rapporteren.

Met dank voor uw begrip

Klinisch biologen, AML Antwerpen


PDF NB-319-NL


copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Johan Beert (Moleculaire Biologie)