NieuwsBrief (2 december 2019)

Mededelingen december 2019


Waarde collega,

Vanaf 01/12/2019 wordt er op de afdeling HPLC (vloeistofchromatografie) gestart met de bepaling van vrije metanefrines in plasma.
De bepaling van vrije metanefrines in plasma omvat zowel metanefrine (metaboliet van adrenaline) als normetanefrine (metaboliet van noradrenaline). De analyse wordt 1x/week uitgevoerd met een sensitieve in-house methode op LC-tandem MS.
De bepaling wordt gebruikt als eerstelijns screeningstest voor diagnose van een feochromocytoom. Een feochromocytoom is een bijniertumor ontstaan uit adrenomedullaire chromaffiene cellen die één of meerdere catecholamines secreteren: adrenaline, noradrenaline en/of dopamine. Dit in tegenstelling tot een paraganglioma die geen catecholamines secreteert.
De prevalentie van een feochromocytoma/paraganglioma bij ambulante patiënten met hypertensie varieert tussen 0,2 en 0,6%. Dosage van metanefrines kan dan ook aangewezen zijn bij onverklaarbare, episodische hypertensie & tachycardie.
Omwille van hun superieure sensitiviteit is de bepaling van metanefrines in plasma of urine te verkiezen boven de dosage van catecholamines en/of VMA in urine. Volgens de Endocrine Society Clinical Practice Guideline werd de bepaling van vrije metanefrines in plasma bovendien evenwaardig bevonden aan de bepaling van urinaire metanefrines voor biochemische diagnose van een feochromocytoom. Plasma metanefrines kunnen een mooi alternatief vormen voor de huidige bepaling van metanefrines in 24uurs aangezuurde urine.1

Belangrijke bemerkingen:
  • Bloedafname in zittende positie zorgt voor +/- 2,8 maal hogere concentraties aan metanefrines in plasma in vergelijking met liggende positie (min. 30 min). Om deze reden worden referentiewaarden voor beide posities gerapporteerd. Bij een afwijkende waarde in zittende positie wordt aangeraden de test te herhalen in liggende positie.1
  • Metanefrines zijn weinig stabiel in volbloed. Heparine tubes dienen na afname onmiddellijk koel (2-8°C) te worden bewaard en binnen de 6u het labo te bereiken. Bij voorkeur gebeurt de afname dan ook in het labo.2,3
  • Heparine plasma dient diepgevroren (-20°C) verzonden te worden naar het labo.3
  • Momenteel is er geen terugbetaling voorzien voor vrije metanefrines in plasma.

1 Lenders J.W.M. et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Endocrinol Metab 99:1915-1942, 2014.
2 Willemsen J.J. et al. Stability of plasma free metanephrines during collection and storage as assessed by an optimized HPLC method with electrochemical detection. Clin Chem 49:11, 2003.
3 De Jong W.H.A. et al. Plasma free metanephrine measurement using automated online solid-phase extraction HPLC-tandem mass spectrometry. Clin. Chem. 53:9, 1684-1693, 2007.


Met collegiale groet,

Klinisch biologen AML


PDF NB-291-NL


© copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Lisbeth Patteet (HPLC)