NieuwsBrief (16 october 2020)

Stopzetting bepaling Influenza antistoffen (serologie)


Geachte collega,

De diagnose van een Influenza infectie wordt in de eerste plaats gesteld op basis van het klinisch beeld. Hoesten en koorts zijn daarbij de twee voornaamste symptomen.

Het gebruik van laboratoriumdiagnostiek kan echter de specificiteit aanzienlijk verhogen zeker buiten een epidemische periode. Eens er sprake is van een epidemie beperkt laboratoriumdiagnostiek zich tot die patiŽnten met een minder specifiek klinisch beeld, alsook tot die patiŽnten bij wie behandeling moet worden opgestart en een snelle definitieve diagnose noodzakelijk is (opstart therapie binnen de 48u).

Tot nu toe bood A.M.L. de mogelijkheid om antistoffen te bepalen in het kader van de diagnose van Influenza.
De detectie van influenza antistoffen heeft echter slechts beperkte waarde, daar gepaarde serumstalen met 2-3 weken tussentijd nodig zijn voor een betrouwbare diagnose en bij een natuurlijk beloop van de infectie, is de patiŽnt doorgaans al genezen bij deze tweede afname.

Daar er intussen diverse betere methoden voor directe detectie van Influenza beschikbaar zijn, zal de bepaling van Influenza antistoffen vanaf 01/11/2020 stopgezet worden.

Directe detectiemethoden hebben als eerste en belangrijkste voordeel dat een ‘actieve’ infectie aangetoond wordt.

Enerzijds zijn er de antigentesten. Deze hebben vooral bij kinderen een grotere meerwaarde daar de virale lading bij kinderen doorgaans hoger en langer detecteerbaar is. Anderzijds, willen we de komende periode ook de moleculaire detectie van Influenza A/B en eventuele andere respiratoire pathogenen verder op punt stellen. Deze techniek heeft een hoge specificiteit ťn sensitiviteit wat ervoor zorgt dat deze test gebruikt kan worden voor de laboratoriumbevestiging van individuele gevallen. Verdere communicatie hieromtrent volgt zodra er concreter nieuws beschikbaar is.

Indien u bijkomende informatie nodig heeft, kan u steeds onze laboratoriumgids raadplegen.

Met vriendelijke groeten,
Klinisch Biologen, AML Antwerpen


PDF NB-325-NL


© copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Astrid Coppens (Immunologie)