NieuwsBrief (12 december 2019)

Enquête


Geachte collega,

Om meer inzicht te krijgen in uw tevredenheid ten aanzien van het Algemeen Medisch Laboratorium stellen we naar jaarlijkse gewoonte een tevredenheidsenquête ter beschikking.

Wij zijn ons ervan bewust dat u als klant het beste zicht heeft op de verbeterpunten binnen onze organisatie en willen u dan ook vriendelijk verzoeken de enquête nauwkeurig in te vullen.

De doelstelling van dit kort onderzoek is om verbeteringen door te voeren op punten waarop onze klanten dit het meeste nodig vinden.
Tevens ontvangen we natuurlijk ook graag bijkomende ideeën en/of suggesties.

U dient bij het invullen van deze enquête geen enkel persoonlijke informatie op te geven zodat de vergaarde informatie confidentieel en volledig volgens GDPR-reglementeringen verloopt.

Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde enquête voor 31 december t
e vervolledig via volgende link, QR-code of via onze website(http://www.aml-lab.be).Wij rekenen op een goede respons!Met vriendelijke groeten,

Dhr. Patrick Van Camp en Mevr. Pamela Somers


PDF NB-292-NL


© copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Patrick Van Camp (Algemeen)