NieuwsBrief (30 juli 2020)

Aanpassing van de afnamemodaliteiten m.b.t. testing op COVID-19


Geachte dokter,

De laatste dagen zien we een onrustwekkende stijging van het aantal besmettingen met het SARS-CoV-2-virus, ongeacht de daarbij horende symptomatologie. Het is duidelijk dat we alle middelen moeten inzetten om deze nieuwe golf in te dijken. Sciensano vraagt om onze testcapaciteit de volgende dagen/weken voor te behouden voor de meest essentiŽle zaken. Gezien de gezonde reizigers hier niet onder vallen zullen we de afnames in dit kader stoppen vanaf 01/08/2020. De reizigers die om professionele reden een test moeten ondergaan richten zich best tot hun arbeidsgeneesheer.
Bepaling van antistoffen in dit kader kan nog wel gebeuren mits voorschrift en op kosten van de patiŽnt.
Personen die terugkomen van vakantie uit een oranje of rode zone vallen binnen gevalsdefinitie en kunnen terecht op de triagecentra.

We hopen dat de lokale epidemie snel kan ingeperkt worden.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met het laboratorium via het algemeen telefoonnummer 03/30.30.800.

Met vriendelijke groeten,

Klinisch biologen, AML Antwerpen


PDF NB-314-NL


© copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Johan Beert (Algemeen)