NieuwsBrief (24 augustus 2020)

Aanpassing van de afnamemodaliteiten m.b.t. testing op COVID-19


Geachte dokter,

De laatste weken zien we een steeds maar groeiende behoefte aan testcapaciteit. Het Algemeen Medisch Laboratorium doet er alles aan om ook zelf zijn testcapaciteit op te drijven. We proberen dit op zeer korte termijn te bewerkstellingen.

Scienscano heeft de opdracht gegeven aan klinische laboratoria om te streven naar het gebruik van uniform afnamemateriaal. Dit heeft als doel de uitwisselbaarheid van stalen tussen laboratoria en overheidsplatformen te maximaliseren bij een sterke toestroom van COVID-19 testen.

Om een verdere automatisatie mogelijk te maken, worden binnenkort opnieuw fijne wissers aangeleverd voor nasopharyngeale afname met duidelijk breekpunt op 8cm. Deze zullen verdeeld worden samen met verschillende tubes, in functie van beschikbaarheden van het materiaal. Op dit moment circuleren zowel Vacuette® tubes met witte dop en blauwe ‘Zymo’ vloeistof, alsook de gekende rode VST tubes. De voorkeursafname wordt in ieder geval opnieuw een nasopharyngeale afname.

De blauwe barcode etiketjes zullen voortaan niet meer toegevoegd worden aan de afnamesetjes. Gebruik de etiketten van de eigen praktijk - die zijn op naam van de voorschrijver of diens praktijk geregistreerd om een grotere traceerbaarheid mogelijk te maken.

Graag herinneren we jullie eraan dat het van overheidswege verplicht is om van elke SARS-CoV-2 PCR een e-form aan te maken en elektronisch door te sturen. Elke wisser dient tevens voorzien te zijn van het blauwe etiket met barcode. De nummer hiervan dient gescand/ingebracht te worden t.h.v. het veld ‘staalnummer’ in het e-form. Dit bevordert een vlotte verwerking en zorgt dientengevolge voor een sneller resultaat.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met het laboratorium via het algemeen telefoonnummer 03/30.30.800.

Met vriendelijke groeten,

Klinisch biologen, AML Antwerpen


PDF NB-320-NL


© copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Johan Beert (Moleculaire Biologie)