NieuwsBrief (24 juni 2020)

Uitbreiding van de afnamemodaliteiten m.b.t. testing op COVID-19


Geachte dokter,

Dat er in december 2019 een epidemie van een infectie in China uitbrak die een immense impact zou hebben op ons dagelijkse doen en laten kan op bijna elk moment van de dag aan den lijve ondervonden worden.
Gezien de groeiende vraag naar het aantonen van afwezigheid van SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, zal AML vanaf heden ook de mogelijkheid bieden om de afname voor de moleculaire (PCR) analyse te laten uitvoeren op het lab zelf bij asymptomatische personen in kader van internationale reizen waarbij een attest vereist is. De huisarts is natuurlijk de best geplaatste persoon om aan te geven of de betrokken persoon asymptomatisch is.
Op deze manier hopen we dat jullie als arts deze groeiende groep mensen sneller kunnen verder helpen.

De test die AML hiertoe aanbiedt is dezelfde screeningstest als degene die gebruikt wordt voor patiŽnten waarvan men vermoedt dat ze mogelijks besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De afname in de AML-prikcentra gebeurt enkel bij gezonde mensen die NIET voldoen aan de actuele criteria van de gevalsdefinitie zoals terug te vinden op de website van Sciensano (epidemiologie van infectieziekten) (https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx). Het spreekt ook voor zich dat de kosten hiervoor volledig ten laste van de betrokken persoon zijn.

Een moleculaire test kan uitgevoerd worden aan de reiziger die erom verzoekt indien:
 • De test aan de reiziger wordt aangerekend aan € 46,81 conform de RIZIV richtlijn van 23/6/2020.
 • De actuele eis van de buitenlandse overheden wordt vermeld op de website van Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen)
 • Het laboratorium beschikking krijgt over een aanvraagformulier waarin de reiziger die om de test verzoekt duidelijk:
  • bevestigt dat de test wordt vereist door een buitenlandse overheid
  • zijn schriftelijk akkoord geeft dat de test hem wordt aangerekend aan vermelde prijs

Het resultaat (= ‘attest’) wordt door het laboratorium ook bezorgd aan zijn behandelende arts.

Praktisch:
 • Afname:
  • Nasopharyngeale wisser: MultiCollect, eSWAB of UTM
  • Keel en/of orophanryngeale wisser: VST tube
 • Aanvraagformulier: gebruik het speciaal AML aanvraagformulier. Bij voorkeur doet u de aanvraag elektronisch via ‘Lab Online’ en geeft u de afgedrukte en door betrokkene ondertekende versie met het staal mee naar het laboratorium. Indien de afname nog moet gebeuren dient hiervan een print-out meegeven te worden met de betrokken persoon.
 • Indien reeds afgenomen: dubbele verpakking: wisser apart in zakje met tissue. Gesloten zakje in tweede zakje samen met aanvraagformulier.
 • Op de buitenkant graag duidelijke vermelding ‘COVID-19 asymptomatische persoon’. Apart verpakt houden van de gewone routine.
 • De patiŽnt kunnen hun resultaten raadplegen (en printen) via COZO. De terbeschikkingstelling van de resultaten aan de patiŽnten is in het kader van de Coronacrisis ook naar ťťn dag teruggebracht. Gelieve rekening te houden met zon- en feestdagen. Zo nodig kan de betrokkene zijn resultaat (= ‘attest’) persoonlijk op het laboratorium afhalen. Best is ook door deze persoon een e-mailadres en GSM nummer op het blad te laten vermelden voor eventuele probleemsituaties.

Normaal wordt deze afname niet gecombineerd met een gewone bloedafname.

AML heeft afzonderlijke afnamesetjes ter beschikking die op eenvoudige vraag kunnen aangeleverd worden.

Nota:

Gelieve gťťn symptomatische patiŽnten door te sturen naar ons laboratorium of naar onze prikcentra voor de specifieke nasopharyngeale en of oropharyngeale staalafname. Hiertoe dienen de triagecentra. Dergelijke patiŽnten zullen dan ook daarheen verwezen worden.

AML biedt de afname voor uitsluiten van Covid-19 bij asymptomatische personen aan op de volgende adressen:
 • Prikcentrum AML - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen
  Open alle werkdagen vanaf 8u00 tot 20u00. Liefst pas vanaf 10u00.
 • Prikcentrum KBL - Oudebareellei 60, 2170 Merksem
  Open alle werkdagen van 8u00 - 12u00. Liefst vanaf 10u30. Dan is er een 2į prikster aanwezig.
 • Prikcentrum Linkeroever - Fr. Van Edenplein 8, 2050 Antwerpen
  Open alle dagen van 8u00 - 10u00.
 • Prikcentrum Mechelen K. Astridlaan 51, 2800 Mechelen
  Open alle dagen van 7u30 - 11u00. Liefst vanaf 10u00.
 • Prikcentrum Berchem - Statiestraat 90, 2600 Berchem
  Open alle dagen van 7u30 - 11u00. Liefst vanaf 10u00.

Op termijn kunnen eventuele andere afnameplaatsen voorzien worden.

Deze mogelijkheden zijn steeds onder voorbehoud van het beschikbaar zijn van middelen hiervoor (wissers en reagentia).

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met het laboratorium via het algemeen telefoonnummer 03/30.30.800.

Met vriendelijke groeten,

Klinisch biologen, AML Antwerpen


PDF NB-311-NL
PDF AF-AML-COVID-19-NL


© copyright A.M.L bvba - Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen - www.aml-lab.be
Verantwoordelijke uitgever(s): Johan Beert (Algemeen)