Skip to main content
A.M.L. BV
© 2024 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksgebieden

Corelab: chemie en immunochemie

Het corelab vormt het kloppend hart van ons laboratorium. Onze high-tech automatenstraat zorgt dagelijks voor een snelle, kwaliteitsvolle analyse van een zeer groot aanbod aan ‘routine’-parameters in serum, plasma, urine en vochten.
Enerzijds gaat het om een groot aantal chemie parameters zoals glucose, levertesten (o.a. AST, ALT, GGT), lipiden (o.a. cholesterol, HDL, triglyceriden), nierfunctietesten (o.a. creatinine, ureum) en ionen.
Anderzijds gaat het om immunologische testen waarbij hormonen, serologische parameters, geneesmiddelen, tumormerkers, allergietesten, immunoglobulines en drugs bepaald worden.

Hematologie & stolling

Naast routine hematologische bepalingen op perifeer bloed worden op deze afdeling ook immuunhematologische onderzoeken (bloedgroep en bloedgroep-antistoffen), flowcytometrie, screening op hemoglobinopathieën en diagnostiek van malaria uitgevoerd.
Ook de evaluatie van de bloedstolling zoals bij de opvolging van therapie met orale anticoagulantia en diagnostiek in het kader van stollingsstoornissen maakt deel uit van deze afdeling.

Bacteriologie

Op de afdeling microbiologie wordt onderzoek gedaan naar micro-organismen die infectieziekten veroorzaken, zoals bacteriën, virussen, gisten, schimmels, parasieten,…
Het enten van voedingsbodems en de identificatie en gevoeligheidsbepalingen van deze micro-organismen is sterk geautomatiseerd. Op die manier is de antwoordtijd aan onze artsen en dierenartsen zo kort mogelijk.

Immunologie

De afdeling immunologie omvat o.a. infectieuze serologie en auto-immuniteit. AML kent een uitgebreid aanbod aan testen en expertise binnen deze laatste discipline.
De afdeling immunologie zorgt voor de bepaling van antistoffen in het kader van de diagnostiek van infectieuze aandoeningen, niet-infectieuze of auto immune aandoeningen. Daarnaast staat ze ook in voor de analyse van immuunglobulines en hun bijhorende subklassen, specifieke eiwitten en eiwitpatronen en iso-enzymen.

Arbeidsgeneeskunde, Toxicologie en Gerechtelijke Analyses (ATG)

Het labo ATG voert analyses uit op diverse materialen van zowel humane als dierlijke origine. Hierbij worden metalen, sporenelementen, geneesmiddelen, drugs en andere producten opgespoord met hoogtechnologische apparatuur.
De afdeling biedt een zeer breed gamma aan analyses aan in het kader van arbeidsgeneeskunde. Er is een uitgebreide expertise in het bepalen van solventen en metabolieten, metalen en andere toxische stoffen. We helpen bedrijven graag verder met hun specifieke vragen rond biologische monitoring.
Dankzij onze erkenning als gerechtsdeskundige kunnen ook analyses voor alcohol en drugs uitgevoerd worden in het kader van gerechtelijke procedures.
Onze klinisch biologen met specialisatie in de toxicologie staan ter beschikking om u wegwijs te maken in deze unieke en uitdagende discipline.

Moleculaire biologie

De afdeling moleculaire biologie staat in voor alle analyses op DNA/RNA niveau.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen testen die gebaseerd zijn op PCR-technieken en analyses met sequencing als centrale technologie.
De HPV-genotyperingstest wordt gezien als de meest prominente analyse en omvat een in-house ontwikkelde high-throughput quantitatieve HPV-assay. Deze unieke test wordt gebruikt in de dagelijkse diagnostiek, maar ook in klinische studies. De meerwaarde van deze test ook opgemerkt door Sciensano en heeft AML de status van Nationaal Referentiecentrum voor HPV verkregen.
Daarnaast zijn er nog high-throughput testen, onder andere SOA-screening en SARS-CoV2 testen. De SARS-CoV2 bepaling heeft geleid tot een volledig nieuwe werkpost binnen de afdeling.
Verder zijn er ook nog de low-throughput testen, met een uitgebreid menu voor zowel humane als dierlijke diagnostiek.
Tenslotte zijn er de sequencing-gebaseerde testen, waar de NIPT test de meest prominente rol speelt.
Als progressieve afdeling probeert de afdeling Moleculaire Biologie permanent te investeren in vernieuwing en uitbreiding van het testaanbod.

Pathologie

De dienst pathologie verwerkt humane en dierlijke stalen. Voor beide kunnen histologische en cytologische bewerkingen uitgevoerd worden.
De humane pathologie heeft bijzondere aandacht voor dermatopathologie, gastro- intestinale en gynaecopathologie. Deze sluit nauw aan bij de cytologische diagnostiek toelatend een cytobioptische evaluatie uit te voeren. De diagnostiek gebeurt na geaccrediteerde doorwerking van de stalen aangevuld met immunohistochemische kleuringen. Indien nodig voor de diagnostiek of op vraag van de oncoloog zullen de biopten doorgestuurd worden voor moleculaire testen naar het UZA.
De afdeling cytologie verwerkt jaarlijks > 100.000 cervix preparaten en is hiermee een sterke speler in het veld van de preventieve gynaecologische geneeskunde.