Skip to main content
A.M.L. BV
© 2024 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden
A.M.L. BV

A.M.L. BV

Disclaimer

Doel van de website

De website wil eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie omtrent onze laboratoria, voor zowel onze klanten als patiënten.
Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, kan u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Gebruik van de website

We besteden veel aandacht en zorg aan onze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen we steeds de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

We wijzen elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van deze website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

We spannen ons in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Mogelijks worden er op of via deze website (hyper)links vermeld naar andere websites, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. We beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. We aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.