Skip to main content
A.M.L. BV
© 2024 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden

Accreditatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

A.M.L. heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld, gedocumenteerd en geïmplementeerd om de patiënten en de voorschrijvende artsen een optimale dienstverlening te verzekeren. Het laboratorium stelt zich hiervoor alle nodige middelen ter beschikking waardoor juiste en betrouwbare resultaten gegarandeerd zijn, evenals hun snelle rapportering en hun vertrouwelijkheid.

De drie pijlers van het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • de organisatie (het bedrijfsvoeringsysteem)
  • de competentie (van de klinisch biologen, moleculair biologen, patholoog anatomen, dierenartsen, dierenarts pathologen en van het uitvoerend personeel)
  • de laboratoriumonderzoeken (de technische en analytische validaties)

Kwaliteitsdoelstellingen en interne audits

Het laboratorium zal evaluaties van de kwaliteitsdoelstellingen uitvoeren en interne audits plannen om aan te tonen dat de pre-analytische, analytische en post-analytische processen uitgevoerd worden op een manier die voldoet aan de eisen van de aanvragers, om ervoor te zorgen dat deze conform het kwaliteitsmanagementsysteem zijn en om continu de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

Nationale en internationale kwaliteitscontrole programma’s

A.M.L. neemt deel aan tal van nationale en internationale kwaliteitscontrole programma’s, zoals Sciensano (België), SKML (Nederland) en G-EQUAS (Duitsland). Hierdoor zijn de laboratoriumresultaten gestandaardiseerd en hun kwaliteit en stabiliteit in de tijd gegarandeerd en gecontroleerd.

Erkenning

A.M.L. beschikt over een erkenning voor klinische biologie (erkenningsnummer 8-11653-43-998) en een erkenning voor pathologische anatomie (erkenningsnummer 8-11977-10-997) zoals vereist door de Belgische wetgeving. Op deze wijze wordt beantwoord aan het KB van 3/12/1999, waardoor de patiënt kan genieten van terugbetaling van geneeskundige verzorging.

BELAC-accreditatie & scoop

A.M.L. is sinds 1995 geaccrediteerd door het Belgisch Accreditatiesysteem BELAC. De BELAC Accreditatie geeft u als opdrachtgever de garantie dat alle fasen van de laboratoriumactiviteiten worden uitgevoerd volgens de internationale ISO-norm. BELAC voert hiertoe op regelmatige basis een audit uit bij A.M.L.
Op deze pagina kan u steeds onze accreditatiecertificaten raadplegen voor zowel humane als veterinaire geneeskunde met bijhorende scoop, de gedetailleerde lijst van geaccrediteerde analyses.
De actuele accreditatiestatus van de individuele testen is raadpleegbaar in onze Labogids.
 

Scoop humane geneeskunde Scoop veterinaire geneeskunde
Versie Geldigheidsperiode Versie Geldigheidsperiode
030-MED-12N 04/05/2016-17/07/2019 030-TEST-13N 04/05/2016-17/07/2019
030-MED-13N 01/08/2017-17/07/2019 030-TEST-14N 01/08/2017-17/07/2019
030-MED-14N 19/12/2017-17/07/2019 030-TEST-15N 17/07/2019-16/07/2024
030-MED-15N 09/07/2018-17/07/2019 030-TEST-16N 22/03/2021-16/07/2024
030-MED-16N 17/07/2019-16/07/2024 030-TEST-17N 21/04/2022-16/07/2024
030-MED-17N 22/03/2021-16/07/2024 030-TEST-18N 13/12/2023-16/07/2024
030-MED-18N 21/04/2022-16/07/2024    
030-MED-19N 13/12/2023-16/07/2024