Skip to main content
A.M.L. BV
© 2024 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden
SSH_Initiative_Portrait_RGB_Green

Duurzaamheid

Ons laboratorium A.M.L. is ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen een must is vandaag. Duurzaam ondernemen vertaalt zich naar verschillende aspecten:

 • MILIEU (ENVIRONMENTAL)
  • A.M.L. streeft naar klimaat neutraal werken. Dat doen we door in te zetten op groene energie en de CO2 uitstoot maximaal te beperken.
  • Afval en vervuiling worden maximaal beperkt door het optimaliseren van onze productieprocessen en recyclage
  • A.M.L. denkt na over hoe we als laboratorium kunnen bijdragen aan milieubehoud en -verbetering
 • SOCIAAL (SOCIAL)
  • Bij A.M.L. zijn onze medewerkers van essentieel belang, we zetten daarom maximaal in op veiligheid en gezondheid op het werk
  • A.M.L. zet in op het fysiek en mentaal welzijn van onze medewerkers
  • Bij A.M.L. moet de werkvloer een inspirerende en fijne omgeving bieden
 • BESTUUR (GOVERNANCE)
  • A.M.L. vindt deugdelijk bestuur essentieel voor de toekomst. Geen duurzaam beleid zonder duurzame visie.
  • Het bestuur van A.M.L. engageert zich voor duurzaamheid via een concreet actieplan met specifieke doelstellingen.
  • A.M.L. vindt dat transparante beleidsvoering de basis is voor vertrouwen

Samen met onze collega’s van Sonic Healthcare hebben we een E.S.G. plan (Environmental, Social, Governance) uitgewerkt en wereldwijd opgestart in alle laboratoria van de Sonic Healthcare groep.
Meer informatie hierover kan je vinden op https://www.sonichealthcare.com/sustainability/.