Skip to main content
A.M.L. BV
© 2024 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden
samples

Resultaten en Aanvragen

Rapportering van resultaten

Omdat snelle rapportering noodzakelijk is om optimaal bij te dragen aan de diagnosestelling zetten we vooral in op elektronische berichtgeving. Het laboratorium voorziet in verschillende (digitale) mogelijkheden om uw resultaten te ontvangen.
Alle resultaten worden automatisch, meerdere keren per dag naar de eHealthBox van de arts verstuurd, om zo in het elektronisch medisch dossier (EMD) te kunnen worden ingelezen. Wij ondersteunen hiervoor alle gangbare formaten.
In onze resultatenserver Lab Online kan men op eender welke locatie of moment de beschikbare resultaten realtime raadplegen. Voorgaande resultaten staan hier overzichtelijk naast elkaar, grafieken en cumulatieve rapporten kunnen van hieruit gedrukt worden.
Onze QuickLab app voor uw smartphone, geeft de flexibiliteit om ook zonder PC steeds op de hoogte te blijven.
Dringende en pathologische resultaten worden uiteraard telefonisch doorgegeven, meestal door een klinisch bioloog, zodat men de resultaten, indien nodig, met hem/ haar kan bespreken. Ook sms, fax en beveiligde mail behoren steeds tot de mogelijkheden.
Voor de communicatie met collega laboratoria of arbeidsgeneeskundige diensten, kunnen we een Lab-to-Lab koppeling voorzien.
Iedereen kan uiteraard ook nog steeds papieren rapporten ontvangen.

Aanvragen

Bij elk staal hoort een aanvraagformulier!
Bij voorkeur maakt u gebruik van Lab Online of van de papieren aanvraagformulieren van AML, door ons voorzien van uw identificatiegegevens.  In de rand staan de verschillende afnamerecipiënten vermeld.  De afkortingen worden verklaard in de Labogids.

Op het aanvraagformulier moeten volgende gegevens voorkomen:

 • Identificatiegegevens van de voorschrijvende arts
  • Naam,  voornaam, adres, RIZIV-nummer  (voorgedrukt)
  • Handtekening van de voorschrijvende arts
 • Patiëntengegevens (vignet van de mutualiteit of invullen)
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Rijksregisternummer
 • Eventueel klinische gegevens (verplicht voor een analyse met diagnoseregel)
 • Datum van het voorschrift
 • Datum en uur van de afname (belangrijk bij meerdere afnames)
 • Individueel aangekruiste analyses
 • Analyses niet gedrukt op het aanvraagformulier kunt u noteren in het vak ‘Andere testen’.
Indien, ondanks de RIZIV beperkingen alles uitgevoerd moet worden, kruis dan het vierkantje ‘Alles uitvoeren’ aan.
De analyses die niet aan het RIZIV aangerekend mogen worden, rekent het laboratorium door aan de patiënt.

Voor sommige analyses zijn specifieke aanvraagformulieren vereist (pathologie, cytologie, moleculaire diagnostiek,…) Het laboratorium beveelt het gebruik van deze specifieke formulieren met vermelding van alle noodzakelijke gegevens aan.

Laboratoria die analyses in onderaanneming laten uitvoeren moeten steeds vermelden of de patiënt intern (gehospitaliseerd) dan wel extern (ambulant) is.

Voor laboratoria, arbeidsgeneeskundige diensten en industrie kunnen specifieke aanvraagformulieren worden gemaakt.

Om uw aanvraag snel en zonder fouten te verwerken, gebruikt u bij voorkeur de scan-formulieren die elektronisch ingelezen worden.

Bij-aanvragen

Indien bijkomende analyses nodig, zijn op grond van de verkregen resultaten en/of het klinische verloop, kan dit gebeuren op reeds eerder afgenomen stalen. Uiteraard is dit afhankelijk van de aard van het staal en van de aangevraagde analyse.
Bewaartijden:

 • Serumstalen: 7 werkdagen bij 4°C
 • EDTA-tubes: 3 werkdagen bij 4°C
 • Citraattubes: 2 werkdagen bij kamertemperatuur
 • Glucosetubes: 1 werkdag bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. elementanalyse, GC & GC-MS: 6 weken bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. HPLC: 6 weken bij -20°C
 • Afnames voor microbiologie: 1 week bij 4°C
 • Urines voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek: 6 weken bij 4°C
 • Paraffineblokken (histologie): 20 jaar bij kamertemperatuur
 • Vochten (cytologie):
  • Cervixcytologie: 6 weken bij kamertemperatuur
  • Niet-cervixcytologie: 10 werkdagen bij 4°C
 • Glaasjes (histologie en cytologie): 20 jaar bij kamertemperatuur